Sala umiejętności technicznych

Miejscem oddającym wysoki poziom realizmu scenariusza klinicznego jest sala umiejętności technicznych. To przestrzeń dydaktyczna, która umożliwia naukę cewnikowania, zabezpieczania dróg oddechowych, wykonywania iniekcji, dostępu naczyniowego i doszpikowego, konikotomii oraz innych podobnych kompetencji. Sala została wyposażona w niezbędne trenażery, służące do doskonalenia umiejętności praktycznych. Poziom wykonywanych ćwiczeń dostosowywany jest do potrzeb i umiejętności studentów, co pozwala na zwiększanie go wraz ze wzrastającymi kompetencjami. Osoby ćwiczące mają szansę nauczyć się krytycznego myślenia i szybkiego podejmowania efektywnych działań pod presją czasu.

 

Jak wygląda sala umiejętności technicznych?

Wyposażenie sali umiejętności technicznych pozwala na kształcenie praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznych trenażerów prostych oraz zaawansowanych. Dzięki nim osoby uczące się mogą zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce, np. w trakcie cewnikowania pęcherza moczowego, uzyskiwania dostępów doszpikowych oraz naczyniowych. Przestrzeń dydaktyczna umożliwia przeprowadzenie również symulacji laparoskopii.

Sala umiejętności technicznych zawiera sprzęt taki jak:

 

  • model pielęgnacji ran,
  • model pielęgnacji ran odleżynowych,
  • model do zakładania zgłębnika,
  • model pielęgnacji stomii,
  • zestaw drobnego sprzętu medycznego,
  • fantomy wcześniaka i noworodka do nauki dostępu naczyniowego i pielęgnacji.

 

 

sala do umiejętności technicznych lekarzy

Sala umiejętności technicznych jest wyposażona również w trenażery różnego typu, umożliwiające naukę dostępu doszpikowego, iniekcji domięśniowych, dostępu naczyniowego, iniekcji śródskórnych, cewnikowania pęcherza, badania gruczołu piersiowego oraz konikotomii. Na osoby ćwiczące czekają również specjalne trenażery do nauki zabezpieczenia dróg oddechowych u dorosłego, dziecka i niemowlęcia. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są w kontrolowanych warunkach, co umożliwia późniejsze omówienie przeprowadzonych działań.

 

Nauka poprzez powtarzanie czynności

Symulacja pozwala studentom na doskonalenie swoich umiejętności poprzez powtarzanie poszczególnych czynności medycznych, dopóki w pełni ich nie opanują. Zaawansowane trenażery umożliwiają szybką ocenę wykonywanych działań, dzięki czemu osoba ucząca się może na bieżąco kontrolować wykonywane czynności oraz poprawiać ich jakość. Dodatkowym aspektem symulacji na sali umiejętności technicznych jest rozwinięcie sprawnej komunikacji zarówno z pacjentami, jak i całym personelem medycznym. Po zakończeniu symulacji osoby ćwiczące mają możliwość cyfrowego odtworzenia ich przebiegu i przeanalizowanie popełnionych błędów z przełożonymi oraz innymi studentami. Taki rodzaj nauki znacznie usprawni proces wyeliminowania pomyłek, co ma realny wpływ na zwiększenie kompetencji studenta.