Sala umiejętności pielęgniarskich

Sala umiejętności pielęgniarskich umożliwia praktyczną naukę umiejętności pielęgnacyjnych, higienicznych, a także związanych z właściwym przemieszczaniem pacjentów. Poszczególne elementy symulacji z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w nauczaniu przedmiotów na każdym szczeblu edukacji medycznej. Przestrzeń dydaktyczna umożliwia pełną interakcję zarówno między kadrą, jak i osobami ćwiczącymi na sali umiejętności pielęgniarskich.

 

Jak wygląda sala umiejętności pielęgniarskich?

Przestrzeń symulacyjna może zostać wykorzystana na wszystkich etapach edukacji. Jej zalety zostaną doceniona zarówno przez osoby uczące się na pierwszych latach studiów, jak i osoby ćwiczące na specjalnych szkoleniach dyplomowych.

 

Sala umiejętności pielęgniarskich jest wyposażona w nowoczesny sprzęt, taki jak:

 • zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego,
 • zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego,
 • łóżko szpitalne ortopedyczne,
 • stanowisko do iniekcji,
 • lampa zabiegowa,
 • łóżko pacjenta domowe,
 • aparat EKG,
 • zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej,
 • szafka przyłóżkowa,
 • wózek reanimacyjny z wyposażeniem,
 • wózek transportowy,
 • wózek inwalidzki,
 • zestaw do nauki przemieszczania pacjentów,
 • zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów,
 • ssak elektryczny,
 • zestaw drobnego sprzętu medycznego,
 • łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi.

Odpowiednie wyposażenie sali umiejętności pielęgniarskich umożliwia naukę i ćwiczenie prowadzenia pełnego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Zaawansowany sprzęt techniczny i dydaktyczny pozwala na wdrożenie różnych scenariuszy klinicznych. Realistyczna symulacja ma za zadanie odtworzyć warunki oddziału szpitalnego.

 

pielęgniarka