Sala umiejętności pielęgniarskich

Na praktyczną naukę umiejętności pielęgnacyjnych, higienicznych, a także związanych z właściwym przemieszczaniem pacjentów pozwala sala umiejętności pielęgniarskich. Poszczególne elementy symulacji z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w nauczaniu przedmiotów na każdym szczeblu edukacji medycznej. Przestrzeń dydaktyczna umożliwia pełną interakcję zarówno między kadrą, jak i osobami ćwiczącymi na tej sali.

 

Jak wygląda sala umiejętności pielęgniarskich?

Przestrzeń symulacyjna pozwala nie tylko na naukę praktycznych umiejętności, ale również na rozwinięcie się w zakresie komunikacji. Jej zalety zostaną docenione zarówno przez osoby uczące się na pierwszych latach studiów, jak i uczestniczące w specjalnych szkoleniach dyplomowych.

Sala umiejętności pielęgniarskich jest wyposażona w nowoczesny sprzęt, taki jak:

 

 • zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego,
 • zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego,
 • łóżko szpitalne ortopedyczne,
 • stanowisko do iniekcji,
 • lampa zabiegowa,
 • łóżko pacjenta domowe,
 • aparat EKG,
 • zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej,
 • szafka przyłóżkowa,
 • wózek reanimacyjny z wyposażeniem,
 • wózek transportowy,
 • wózek inwalidzki,
 • zestaw do nauki przemieszczania pacjentów,
 • zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów,
 • ssak elektryczny,
 • zestaw drobnego sprzętu medycznego,
 • łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi.

pielęgniarka

 

Odpowiednie wyposażenie sali umiejętności pielęgniarskich umożliwia naukę i ćwiczenie prowadzenia pełnego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Zaawansowany sprzęt techniczny i dydaktyczny pozwala na wdrożenie różnorodnych scenariuszy klinicznych. Realistyczna symulacja ma za zadanie odtworzyć warunki oddziału szpitalnego.

 

Dostosowanie planu edukacji do potrzeb studentów

Zastosowanie symulacji na sali umiejętności pielęgniarskich pozwala na planowanie edukacji klinicznej na podstawie potrzeb studentów i właściwego programu nauczania. Nie wymaga również dostępności prawdziwych pacjentów, dlatego ćwiczący mogą nabywać nowe umiejętności poprzez powtarzalność czynności. Pozwala to również na uczenie się korzystania z profesjonalnego sprzętu medycznego. Cały proces szkoleniowy przygotuje studentów do wykonywania pracy w zawodzie w znacznie krótszym czasie niż tradycyjna edukacja. Poprzez realizm sytuacji studenci uczą się prawidłowej komunikacji z pacjentem oraz właściwych technik pielęgniarskich.

 

Jakie umiejętności zdobywa się na sali umiejętności pielęgniarskich?

Organizm starszego człowieka znacząco różni się od organizmu osoby dorosłej, dlatego każdy z nich potrzebuje innego rodzaju opieki. Sala umiejętności pielęgniarskich pozwala na naukę dostosowania rodzaju wykonywanych czynności do potrzeb pacjentów w różnym przedziale wiekowym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu prowadzenia wózków reanimacyjnych, transportowych oraz inwalidzkich, a także wykonywania czynności związanych ze szczegółowymi badaniami oraz zabiegami medycznymi.