Sala symulacji BLS

Sala symulacji BLS (ang. Basic Life Support) jest wyposażona w sprzęt umożliwiający przeprowadzenie zajęć praktycznych z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Przestrzeń ma spełniać funkcje dydaktyczne, a także ułatwiać naukę umiejętności praktycznych. Dzięki innowacyjnym metodom szkolenia osoby uczące się mogą szybko zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Przygotowana sala symulacji BLS spełnia wszelkie wymagania nowoczesnej dydaktyki, koncentrującej się na nauczaniu zorientowanym na zakładanie i finalizację konkretnych efektów edukacji praktycznej

Jak wygląda sala symulacji BLS?

Sala symulacji BLS jest świetnie wyposażona. Dla osób ćwiczących przygotowano specjalistyczny sprzęt medyczny i dydaktyczny.

Sala symulacji BLS zawiera następujące wyposażenie:

  • fantom BLS osoby dorosłej,
  • fantom BLS dziecka,
  • fantom BLS niemowlęcia,
  • defibrylator automatyczny-treningowy AED,
  • zestaw sprzętu medycznego.

Sala symulacji BLS została stworzona, by oddać realizm sytuacji i scenariuszy klinicznych oraz umożliwić pełną interakcję między osobami uczącymi się a dydaktykami. Projektowana przestrzeń edukacyjna wpisuje się w najnowszy nurt dydaktyki, koncentrującej się na łączeniu specjalistycznych umiejętności praktycznych z kompetencjami miękkimi, związanymi z komunikacją, pracą zespołową i szybkością podejmowania odpowiednich decyzji.

 

sala symulacji bls