Sala symulacji BLS

Doskonale wyposażona sala symulacji BLS (ang. Basic Life Support) umożliwia przeprowadzenie zajęć praktycznych z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielenia pierwszej pomocy. Przestrzeń ma spełniać funkcje dydaktyczne, a także ułatwiać naukę umiejętności praktycznych. Dzięki innowacyjnym metodom szkolenia osoby uczące się mogą szybko zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Przygotowana sala symulacji BLS spełnia wszelkie wymagania nowoczesnej dydaktyki, koncentrującej się na nauczaniu zorientowanym na zakładanie i finalizację konkretnych efektów edukacji praktycznej. Dodatkowo wszystkie ćwiczenia wykonywane są w kontrolowanych warunkach pod obserwacją wykształconej kadry dydaktycznej.

 

Jak wygląda sala symulacji BLS?

Sala symulacji BLS jest świetnie wyposażona. Dla osób ćwiczących przygotowano specjalistyczny sprzęt medyczny i dydaktyczny oraz stworzono warunki szczegółowo odwzorowujące scenariusz kliniczny, dzięki czemu studenci zdobywają praktyczne umiejętności techniczne oraz uczą się panowania nad stresem w sytuacjach wymagających krytycznego myślenia.

Sala symulacji BLS zawiera następujące wyposażenie:

 

  • fantom BLS osoby dorosłej,
  • fantom BLS dziecka,
  • fantom BLS niemowlęcia,
  • defibrylator automatyczny-treningowy AED,
  • zestaw sprzętu medycznego.

 

Projektowana przestrzeń edukacyjna wpisuje się w najnowszy nurt dydaktyki, koncentrującej się na łączeniu specjalistycznych umiejętności praktycznych z kompetencjami miękkimi, związanymi z komunikacją, pracą zespołową i szybkością podejmowania odpowiednich decyzji.

sala symulacji bls

Umiejętności zdobywane na sali symulacji BLS

Celem symulacji jest nauka rozpoznania zatrzymania krążenia u pacjenta oraz podjęcie szybkich i efektywnych działań w przypadku zagrożenia życia. Szkolenie dotyczy zarówno udzielania pierwszej pomocy małym dzieciom, jak i osobom dorosłym, gdyż ich organizmy znacząco się od siebie różnią. Taki rodzaj nauki pokazuje studentom, jak w sposób praktyczny przeprowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz jakie działania należy podjąć w przypadku zadławienia pacjenta.

Studenci uczą się również korzystania z defibrylatora automatycznego AED oraz pozostałych urządzeń medycznych. Realizm scenariusza klinicznego oddaje specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do ćwiczeń, pozwalający na odczytanie parametrów życiowych pacjenta oraz ukazujący reakcję na poszczególne bodźce. Dodatkowo wszystkie szkolenia wykonywane są w warunkach kontrolowanych, co pozwala na powtarzalność czynności oraz szczegółowe omówienie postępowania studenta w celu poprawy jakości wykonywanych działań.