Sala symulacji ALS

Specjalną przestrzenią edukacyjną, która umożliwia przeprowadzanie zajęć praktycznych z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest sala symulacji ALS (ang. Advanced Life Support). Została ona wyposażona w nowoczesny, zaawansowany sprzęt medyczny i dydaktyczny, dzięki któremu można zorganizować ćwiczenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy zarówno u pacjenta dorosłego, jak i małego dziecka. Realizm wykonywanych czynności pozwala na naukę krytycznego myślenia i szybkie podejmowania efektywnych działań.

 

Jak wygląda sala symulacji ALS?

W sali symulacji ALS osoby ćwiczące mogą w praktyce zastosować nabyte umiejętności z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych stosowanych przez personel medyczny u pacjenta, u którego zdiagnozowano nagłe zatrzymanie krążenia. Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu osoby uczące się mogą zobaczyć, jak przywrócić samodzielną akcję serca i spontaniczne oddychanie zarówno u dziecka, jak i osoby dorosłej. Symulacja pozwala na pełne odtworzenie scenariusza klinicznego oraz dostosowanie go do poziomu umiejętności studenta.

W sali symulacji ALS znajdują się następujące sprzęty:

 

  • zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej,
  • zaawansowanej fantom PALS dziecka,
  • zaawansowany fantom PALS niemowlęcia,
  • plecak ratowniczy,
  • defibrylator,
  • zestaw drobnego sprzętu medycznego.

 

Rodzaje sprzętu medycznego i dydaktycznego zostały dopasowane do realnych potrzeb personelu medycznego. Obecność defibrylatora pozwala przetestować umiejętności praktyczne w przypadku wystąpienia migotania komór lub częstoskurczu komorowego bez tętna u poszkodowanego. Dzięki symulacji możliwa jest redukcja niepożądanych zakłóceń, co pozwala na zachowanie większego skupienia studentów podczas przeprowadzanych ćwiczeń.

sala symulacji als

Jakie umiejętności są zdobywane na sali symulacji ALS?

Sala symulacji ALS umożliwia przeprowadzenie praktycznych zajęć w zakresie znajomości prawidłowego algorytmu ALS. Przestrzeń została wyposażona w taki sposób, by bezproblemowo przeprowadzić wszystkie sekwencje związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Dzięki nowoczesnej dydaktyce przyszły personel medyczny będzie mógł precyzyjnie i szybko określać rytm pracy serca pacjenta i reagować zgodnie z przyjętymi normami.

Fantomy dostępne w Sali symulacji ALS to zaawansowane technologicznie urządzenia, przeznaczone do sterowania za pomocą komputera. Wykonane są w taki sposób, aby jak najbardziej przypominać prawdziwego człowieka. Ich zdalne sterowania sprawia, że mogą reagować na poszczególne bodźce, a ich parametry życiowe są odczytywane na specjalnych urządzeniach. Takie rozwiązanie daje możliwość idealnego odtworzenia realizmu scenariusza klinicznego i podjęcie efektywnych działań w celu ratowania ludzkiego życia. Pozwala to również na naukę samokontroli i szybkiego reagowania w sytuacjach pod presją czasu. Oprócz tego studenci mają możliwość skorzystania z profesjonalnego sprzętu medycznego, dzięki czemu nauczą się jego obsługi jeszcze przed rozpoczęciem pracy w zawodzie, co zaoszczędzi im dodatkowego stresu.