Sala symulacji ALS

Sala symulacji ALS (ang. Advanced Life Support) to specjalna przestrzeń edukacyjna, która umożliwia przeprowadzenie zajęć praktycznych z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Została wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny i dydaktyczny, dzięki któremu można zorganizować ćwiczenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy.

 

Jak wygląda sala symulacji ALS?

W sali symulacji ALS – podobnie jak w sali symulacji BLS – osoby ćwiczące mogą w praktyce zastosować nabyte umiejętności z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych stosowanych przez personel medyczny u pacjenta, u którego zdiagnozowano nagłe zatrzymanie krążenia. Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu osoby uczące się mogą zobaczyć, jak przywrócić samodzielną akcję serca i spontaniczne oddychanie.

W sali symulacji ALS znajdują się następujące sprzęty:

  • zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej,
  • zaawansowanej fantom PALS dziecka,
  • zaawansowany fantom PALS niemowlęcia,
  • plecak ratowniczy,
  • defibrylator,
  • zestaw drobnego sprzętu medycznego.

Rodzaje sprzętu medycznego i dydaktycznego zostały dopasowane do realnych potrzeb personelu medycznego. Obecność defibrylatora pozwala przetestować umiejętności praktyczne w przypadku wystąpienia migotania komór lub częstoskurczu komorowego bez tętna u poszkodowanego.

Sala symulacji ALS umożliwia przeprowadzenie praktycznych zajęć w zakresie znajomości prawidłowego algorytmu ALS. Przestrzeń została wyposażona w taki sposób, by bezproblemowo przeprowadzić wszystkie sekwencje związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Dzięki nowoczesnej dydaktyce przyszły personel medyczny będzie mógł precyzyjnie i szybko określać rytm pracy serca pacjenta i reagować zgodnie z przyjętymi normami.

 

sala symulacji als