Sala egzaminacyjna OSCE

Jedną z najważniejszych sal w naszym Centrum Symulacji Medycznych jest sala egzaminacyjna OSCE. Jest ona przeznaczona do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji z rodziną pacjenta oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE metodą symulacji medycznych, których celem jest przeniesienie zdobytej wiedzy teoretycznej praz praktycznej do rzeczywistych sytuacji.

 

Jak wygląda sala egzaminacyjna OSCE?

Urządzenia dostępne w Sali egzaminacyjnej OSCE pozwala na pełną ocenę umiejętności technicznych oraz interpersonalnych studenta. Umożliwiają odtworzenie scenariusza klinicznego w warunkach kontrolowanych, a realizm sytuacji pozwala na sprawdzenie poszczególnych kompetencji. Pomieszczenie zostało wyposażone w:

 

  • system audio-video;
  • kozetkę lekarską;
  • stanowisko komputerowe;
  • lampę zabiegową punktową;
  • drobny sprzęt medyczny;
  • zestaw mebli medycznych;
  • urządzenia prezentacyjne i komunikacyjne.

 

Misją projektowanych przestrzeni dydaktycznych jest umożliwienie nowoczesnego i innowacyjnego ćwiczenia wszelkich umiejętności, kompetencji oraz procedur ratujących zdrowie i życie pacjentów w każdym wieku. Symulacje wykonywane na sali egzaminacyjnej OSCE służą walidacji norm oraz standardów oceny. Pozwalają również na sprawdzeniu potrzeb edukacyjnych poszczególnych studentów na podstawie uzyskanych wyników.

 

lekarze patrzący na wyniki badań

Jaki jest cel zajęć przeprowadzanych na sali egzaminacyjnej OSCE?

Celem zajęć realizowanych na sali egzaminacyjnej OSCE jest kompletne sprawdzenie umiejętności technicznych oraz interpersonalnych studenta przed rozpoczęciem pracy w bardzo odpowiedzialnym zawodzie. Specjalistyczny sprzęt oraz w pełni odwzorowane warunki szpitalne pozwalają na zaprezentowanie swoich kompetencji w kontrolowanych warunkach. Dodatkowo takie zajęcia pozwalają na dalsze planowanie programu edukacji klinicznej na podstawie ocen oraz potrzeb studentów. Symulacje umożliwiają bardzo efektywne przygotowanie studentów do wykonywania służby medycznej, co ma wyraźny wpływ na bezpieczeństwo ich przyszłych pacjentów.