Sala egzaminacyjna OSCE

Sala egzaminacyjna OSCE została przeznaczona do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji z rodziną pacjenta oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE metodą symulacji medycznych. Pomieszczenie jest wyposażone w system audio-video, kozetkę lekarską, stanowisko komputerowe, lampę zabiegową punktową, drobny sprzęt medyczny, zestaw mebli medycznych oraz niezbędne wyposażenie prezentacyjne i komunikacyjne.

Umiejętności, które są ćwiczone w sali egzaminacyjnej OSCE, stanowią istotne uzupełnienie kompetencji nabywanych w pozostałych przestrzeniach dydaktycznych – sali umiejętności technicznych oraz pielęgniarskich. W sali egzaminacyjnej OSCE znajduje się wysokospecjalistyczny sprzęt, dzięki któremu można odtworzyć warunki zbliżone do autentycznych sytuacji w szpitalu. Misją projektowanych przestrzeni dydaktycznych jest umożliwienie nowoczesnego i innowacyjnego ćwiczenia wszelkich umiejętności, kompetencji oraz procedur ratujących zdrowie i życie pacjentów w każdym wieku.

 

lekarze patrzący na wyniki badań