Pomieszczenie kontrolne

Pomieszczenie kontrolne, zwane także sterownią, umożliwia osobom prowadzącym sesje symulacyjne kontrolę działania symulatora oraz systemu audio-video. Przestrzeń jest stworzona w taki sposób, aby umożliwić bezpośrednią obserwację ćwiczących oraz komunikację z ćwiczącymi. Pomieszczenie kontrolne pozwala na zapis i archiwizację plików debriefingu, które mogą zostać odtworzone na sali symulacyjnej. Dla osób uczących się zostanie przygotowany pełen zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego oraz kompleksowy zestaw wyposażenia biurowego.

 

lekarze wykonujący operacje