Pomieszczenie kontrolne

Sterownia, czyli pomieszczenie kontrolne, umożliwia osobom prowadzącym sesje symulacyjne nadzorowanie działania symulatora oraz systemu audio-video. Przestrzeń jest stworzona w taki sposób, aby umożliwić bezpośrednią obserwację ćwiczących oraz komunikację z nimi. Pomieszczenie kontrolne pozwala na zapis i archiwizację plików debriefingu, które mogą zostać odtworzone na sali symulacyjnej. Dla osób uczących się zostanie przygotowany pełen zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego oraz kompleksowy zestaw wyposażenia biurowego.

 

Szczegółowe omówienie wykonanych czynności

Bardzo ważną rolę w kształceniu studentów odgrywa możliwość odtworzenia symulacji oraz omówienie całego jej przebiegu. Pozwala to na dokładną obserwację osób uczących się oraz późniejsze przedstawienie i omówienie wykonanych czynności. Dzięki temu dydaktycy mogą zwrócić uwagę na popełniane błędy i umożliwić studentom ich poprawę. Urządzenia dostępne w pomieszczeniu kontrolnym pozwalają na rejestrację obrazu, dźwięku oraz odczytów z urządzeń monitorujących, a także na odtworzenie szczegółowego zapis stanu pacjenta, który występował podczas wykonywanych przez studentów czynności.

lekarze wykonujący operacje

Nauka poprzez obserwację

Wzięcie udziału w odtworzeniu sesji symulacyjnej jest bardzo pomocne, nie tylko dla osób ćwiczących, ale także dla tych, którzy mogą ją obejrzeć i wspólnie przeanalizować. Dzięki temu poprzez obserwację i rozmowę z dydaktykami obserwujący mogą zdobywać nową wiedzę i samodzielnie przygotować strategię wykonania danego zabiegu medycznego. Daje im to możliwość dyskutowania, zadawania pytań oraz przedstawiania alternatywnych rozwiązań, które mogłyby zostać wykorzystane.

Ocena poprawności wykonania interwencji pozwala nie tylko na praktyczną naukę na błędach, ale też daje studentom możliwość przystosowania się do wykonywania zabiegów pod obserwacją, co przenosi się na efektywne działania w napiętych sytuacjach. Dodatkowo umożliwia to naukę komunikacji z pozostałym personelem oraz opisywania wykonanych czynności.