Oferta

Najważniejszym zadaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych jest dostosowanie programu kształcenia do rosnących oczekiwań rynku. Dzięki doskonałemu wyposażeniu sali symulacyjnych jesteśmy w stanie wzmocnić przeddyplomowe przygotowanie wszystkich studentek i studentów, dzięki czemu wzrośnie pozycja i potencjał Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Oferujemy innowacyjne działania dydaktyczne, które wzmocnią wszelkie kompetencje i umiejętności osób uczących się, co bezpośrednio przekłada się na przyszłość konkurencyjności pielęgniarek i pielęgniarzy w zakresie wykonywanych usług polegających na zapewnianiu pacjentom należytego bezpieczeństwa i profesjonalnej opieki medycznej.

 

Dbamy o przyszłe pokolenia pielęgniarek

Wierzymy, że symulacje medyczne to przyszłość nauki – to ważne działanie w kierunku zredukowania deficytu wykwalifikowanego personelu medycznego w Polsce. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych w Kutnie swoją działalnością pragnie rozwiązać problem z ciągle zmniejszającymi się zasobami kadrowymi. Siedem sali symulacyjnych to nowoczesna przestrzeń, dzięki której odpowiednio przeszkolona kadra dydaktyków przygotuje przyszłych absolwentów uczelni do wymagającej pracy w zawodzie. Sala umiejętności pielęgniarskich czy sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności zapewniają realistyczne warunki do nauki, zbliżone do rzeczywistych warunków szpitalnych bądź terenowych. W związku z aktualną sytuacją demograficzną w tym zawodzie pragniemy skoncentrować innowacyjne kształcenie praktyczne przyszłych pokoleń pielęgniarzy i pielęgniarek na maksymalnej profesjonalizacji i dopasowaniu kompetencji do rosnących potrzeb rynku.