Przygotowanie do pracy w zawodzie pielęgniarskim

Najważniejszym zadaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych jest dostosowanie programu kształcenia do rosnących oczekiwań rynku. Dzięki doskonałemu wyposażeniu sali symulacyjnych i wykorzystaniu nowoczesnych technologii jesteśmy w stanie wzmocnić przeddyplomowe przygotowanie wszystkich studentek i studentów, dzięki czemu wzrośnie pozycja i potencjał Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Oferujemy innowacyjne działania dydaktyczne, które wzmocnią wszelkie kompetencje i umiejętności osób uczących się, co bezpośrednio przekłada się na przyszłość konkurencyjności pielęgniarek i pielęgniarzy w zakresie wykonywanych usług, polegających na zapewnianiu pacjentom należytego bezpieczeństwa i profesjonalnej opieki medycznej.

 

Nowoczesne metody kształcenia

Symulacje medyczne odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju medycyny. Jest to sztuczne odtworzenie sytuacji, które pozwala na trening poszczególnych umiejętności np. wykonanie analizy oraz badań w warunkach oddających realizm danego zdarzenia. Sala symulacji pozwala na użycie prawdziwych urządzeń medycznych oraz wykorzystanie ćwiczeń praktycznych w warunkach odtworzonych. Bardzo ważną rolę ogrywają zaawansowane symulatory pacjentów, które są sterowanie komputerowo i potrafią realistycznie reagować na konkretne bodźce oraz wykonywane działania. Dzięki temu studenci mogą analizować swoje postępowanie i uczyć się poprzez powtarzanie danych czynności. Takie rozwiązanie pozwala na pokazanie konsekwencji błędów popełnionych podczas interwencji medycznych oraz pozwala na ich poprawę w przyszłości. Dzięki symulacji studenci uczą się szybkiego podejmowania właściwych decyzji i panowania nad stresem w sytuacjach, kiedy życie ludzkie jest zagrożone.

 

Pomoc na każdym etapie nauki

Dodatkowym atutem wpływającym pozytywnie na przygotowanie studentów do pracy w zawodzie jest nieustanny kontakt z dydaktykami. Czynności medyczne, których podejmują się studenci, odbywają się pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, którzy mają możliwość bieżącego porozumiewania się z ćwiczącymi. Kolejnym aspektem takiego działania jest możliwość późniejszej analizy przeprowadzanych czynności wraz z omówieniem jej z innymi studentami. Dzięki temu mogą oni korzystać z wiedzy i doświadczenia innych.

 

Dbamy o przyszłe pokolenia pielęgniarek

Wierzymy, że symulacje medyczne to przyszłość nauki – to ważne działanie w kierunku zredukowania deficytu wykwalifikowanego personelu medycznego w Polsce. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych w Kutnie swoją działalnością pragnie rozwiązać problem z ciągle zmniejszającymi się zasobami kadrowymi. Siedem sali symulacyjnych to nowoczesna przestrzeń, dzięki której odpowiednio przeszkolona kadra dydaktyków przygotuje przyszłych absolwentów uczelni do wymagającej pracy w zawodzie. Sala umiejętności pielęgniarskich czy sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności zapewniają realistyczne warunki do nauki, zbliżone do rzeczywistych warunków szpitalnych bądź terenowych. W związku z aktualną sytuacją demograficzną w tym zawodzie pragniemy skoncentrować innowacyjne kształcenie praktyczne przyszłych pokoleń pielęgniarzy i pielęgniarek na maksymalnej profesjonalizacji i dopasowaniu kompetencji do rosnących potrzeb rynku.