O nas

W ramach Programu Operacyjnego Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie ma zaszczyt tworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych. Już od roku akademickiego 2021/2022 przyszli oraz obecni studenci zaczną zdobywać wiedzę praktyczną i teoretyczną na wyspecjalizowanych salach symulacji. W celu nauczania studentów pielęgniarstwa według najnowszych metod kształcenia placówka edukacyjna zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny i dydaktyczny.

lekarze

Innowacje dydaktyczne z zakresu kształcenia medycznego

Centrum składa się z 7 sali, zaadaptowanych do ćwiczenia konkretnych kompetencji i umiejętności. Kadra dydaktyczna czuwa nad zapewnieniem odpowiedniego realizmu scenariuszy klinicznych, dlatego przyszły personel medyczny będzie mógł zapewnić doskonałą opiekę nad pacjentem w każdym wieku – w wielu różnych sytuacjach i okolicznościach. Nadrzędnym celem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych jest poprawa jakości oraz efektywności kształcenia studentów i studentek Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie na kierunkach medycznych.

W ramach realizowanego projektu symulacji medycznej, ukierunkowanego na podwyższenie jakości kształcenia praktycznego osób studiujących na kierunku pielęgniarstwa przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, jako Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych zapewniamy realizację zajęć praktycznych oraz działań ponadprogramowych kształtujących kompetencje w zakresie dynamicznie zmieniających się trendów epidemiologicznych oraz demograficznych.