Blog

symulacje medyczne

Jak powinna być wyposażona sala do symulacji medycznych?

Kształcenie lekarzy, pielęgniarek, położonych, ratowników medycznych, kardiologów oraz innych osób, od których będzie zależało zdrowie i życie pacjentów, jest bardzo ważne. Żeby dobrze przygotować się do przyszłego zawodu, trzeba przyswoić zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. W nabyciu tej drugiej skutecznie pomaga sala do symulacji medycznych. Czym ona jest i dlaczego odgrywa tak istotną rolę?

Czytaj więcej

lekarz

Na czym polegają symulacje ALS?

Advanced Life Support, w skrócie ALS, to zaawansowane zabiegi resuscytacyjne przeprowadzane na pacjentach, u których stwierdzono nagłe zatrzymanie krążenia. W trakcie edukacji nowych lekarzy i pielęgniarek konieczne jest nabycie praktycznych umiejętności z tej dziedziny. Symulacje medyczne dają możliwość przeprowadzenia takich ćwiczeń w kontrolowanych warunkach, wiernie odwzorowujących rzeczywistość na szpitalnej sali. Symulacje ALS to jedne z najważniejszych szkoleń dla personelu medycznego, ponieważ umożliwiają praktyczną naukę procedur ratujących życie i wyrabiają właściwe nawyki i odruchy, niezbędne do sprawnego przeprowadzania resuscytacji.

Czytaj więcej

lekarz

Jaką rolę w kształceniu młodych lekarzy odgrywają symulacje medyczne?

Symulacje medyczne odgrywają współcześnie bardzo ważną rolę w procesie kształcenia lekarzy. W celach edukacyjnych wykorzystywane są różnorodne sprzęty, w tym proste trenażery, pozwalające na naukę pojedynczych zadań, jak i zaawansowane symulatory pacjenta, które wiernie naśladują organizm człowieka wraz z jego parametrami. Ich głównym celem jest edukacja i zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów.

Czytaj więcej

symulacje medyczne

Korzyści wynikające z przeprowadzania symulacji medycznych

Przygotowanie zawodowe osób, które mają wykonywać zawody medyczne, powinno dawać nie tylko wiedzę co do stosowanych procedur i metod postępowania, ale także możliwość praktycznego przeprowadzania działań niezbędnych podczas pracy w rzeczywistych warunkach. Nauka praktyczna jest jednak nieco utrudniona ze względu na konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjentom. Znakomitym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji wykorzystywanie symulacji medycznych, które dają podobne rezultaty, a jednocześnie nie wiążą się z żadnymi zagrożeniami. Przekonajmy się, co daje prowadzenie symulacji medycznych i gdzie jest stosowane.

Czytaj więcej

pielęgniarka

Nowoczesne metody podnoszenia kompetencji dla pielęgniarek. Cele i wyzwania

Opieka pielęgniarska jest jednym z ważniejszych etapów procesu leczenia, a bez niej nie ma możliwości przeprowadzania wielu procedur pozwalających na ratowanie zdrowia i życia pacjentów. Podnoszenie kompetencji osób przygotowujących się do wykonywania zawodu pozwala na ciągłe udoskonalania standardów i wprowadzanie nowych rozwiązań zwiększających szanse powodzenia stosowanych terapii oraz komfort pacjentów. Jednymi z najnowocześniejszych metod dydaktycznych są symulacje medyczne. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co przynosi ich wykorzystywanie oraz zobaczmy, w jakich obszarach sprawdzają się najlepiej.

Czytaj więcej