Jak wyglądają symulatory medyczne dla studentów kierunku lekarsko – dentystycznego?

Symulatory medyczne to zaawansowane urządzenia, które umożliwiają studentom naukę umiejętności praktycznych w bezpiecznych warunkach i bez udziału pacjentów. Sale symulacji wykorzystywane są w kształceniu personelu medycznego na różnych kierunkach medycznych. Mogą one przyczynić się do podniesienia komfortu nauki studentów na wydziale lekarsko-dentystycznym.

Zalety korzystania z symulatorów medycznych

Symulatory medyczne to nowoczesny sposób kształcenia umiejętności, zapewniający wysoki realizm pracy, szerokie spektrum sytuacji klinicznych i bezpieczeństwo działań. W przypadku kierunków lekarsko-dentystycznych zastosowanie znajdują symulatory stomatologiczne, które wyposażone są w precyzyjne podzespoły dotykowe i graficzne. Pozwalają na trening ogólnej zręczności manualnej, widzenia pośredniego, leczenia endodontycznego, procedur pediatrycznych itd.

Symulatory wyposażone są w rozmaite funkcje, pozwalają na oglądanie oraz dotykanie obiektów w rzeczywistych wymiarach. Dzięki temu możliwe jest szkolenie precyzyjnych umiejętności psychomotorycznych na niewielkich przedmiotach, co jest kluczowe w pracy każdego stomatologa. Oprócz tego studenci uczą się sprawnego wykorzystywania rozmaitych narzędzi dentystycznych w warunkach możliwie jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.

Sale symulacji w kształceniu medycznym

Centrum Symulacji Medycznych w Kutnie zapewnia doskonale wyposażone sale symulacji. Wykorzystujemy nowoczesne technologie, które sprzyjają w kompleksowym kształceniu personelu medycznego. To rozwiązania, które okazują się niezwykle pomocne również w szkoleniu przyszłych stomatologów. Wzmacniają one wszystkie kompetencje praktyczne i umiejętności przyszłych lekarzy, dentystów i innych przedstawicieli zawodów medycznych.