Na czym polegają symulacje BLS?

Symulacja medyczna to metoda edukacyjna, która umożliwia naukę poprzez doświadczenie w kontrolowanych warunkach. Pozwala na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej i kształtowanie umiejętności w środowisku wiernie odwzorowującym realne miejsce pracy. Sala symulacji BLS, czyli Basic Life Support, przeznaczona jest do nauki podstawowych zabiegów z zakresu resuscytacji.

Sala symulacji BLS

Symulacja BLS to innowacyjna metoda szkolenia, która pozwala na zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce. W sali przeznaczonej do symulacji BLS znajduje się kompleksowe wyposażenie, które umożliwia realizację zajęć praktycznych z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielenia pierwszej pomocy. Spełnia ona wymogi nowoczesnej dydaktyki i koncentruje się na kształceniu konkretnych umiejętności w kontrolowanych warunkach pod obserwacją wykształconej kadry dydaktycznej.

Jak wyposażona jest sala symulacji BLS?

Sala symulacji BLS jest doskonale wyposażona w specjalistyczny sprzęt medyczny i dydaktyczny. Stworzono w niej warunki, które szczegółowo odwzorowano scenariusz kliniczny. Studenci mogą w niej nie tylko zdobywać umiejętności techniczne, ale i uczyć się panowania nad stresem w sytuacjach wymagających od nich krytycznego myślenia i skupienia.

W sali symulacji BLS znajdują się takie elementy wyposażenia jak: fantom BLS osoby dorosłej, fantom BLS dziecka, fantom BLS niemowlęcia, defibrylator automatyczny-treningowy AED, zestaw sprzętu medycznego. Dzięki temu można szkolić umiejętności z zakresu m.in. szybkiego rozpoznania zatrzymania krążenia u pacjenta czy podejmowania skutecznych działań w przypadku zagrożenia życia zarówno u osób dorosłych, jak i małych dzieci. Studenci uczą się, jak prawidłowo przeprowadzać podstawowe zabiegi resuscytacyjne.