Centrum Symulacji Medycznej - idealne środowisko kształcenia przyszłych lekarzy

Symulacje były wykorzystywane w kształceniu medycznym już od wieków, gdyż zawsze uznawano tę metodę za jeden z najlepszych sposobów rozwijania umiejętności praktycznych. Współcześnie jednak przyszli medycy mają do dyspozycji zaawansowane możliwości podnoszenia swoich kompetencji w warunkach bezpiecznych, a jednocześnie doskonale imitujących rzeczywistość. Centrum Symulacji Medycznej w edukacji to sposób zdobywania wielu różnych doświadczeń klinicznych.

Znaczenie symulacji medycznej w edukacji lekarzy

Symulacja medyczna to jedna z powszechnie wdrażanych metod edukacyjnych. Jej celem jest stworzenie studentom możliwości zdobywania umiejętności poprzez doświadczenie w kontrolowanym środowisku. W ten sposób studenci skutecznie rozwijają swoje kompetencje praktyczne, wcielają wiedzę teoretyczną w życie, uczą się w warunkach wysoce zbliżonych do realnych i w sytuacjach klinicznych na bazie różnych scenariuszy. Wszystko odbywa się z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi standardami wiedzy.

Centrum Symulacji Medycznej to idealne środowisko kształcenia przyszłych lekarzy. Nauka odbywa się tutaj przez doświadczenie. Jest aktywnym procesem, podczas którego przyszły lekarz wykorzystuje swoją wiedzę, pozyskuje nowe informacje i ma szansę indywidualnie skonfrontować się z realnymi sytuacjami, jakie czekają go w pracy. Nie ma przy tym żadnego zagrożenia ani dla osób uczących się, ani dla pacjentów. To sposób na zwiększenie kontroli dokładności wykonywanych czynności i ćwiczenie praktyczne procedur inwazyjnych. Ciągłe powtarzanie praktycznych umiejętności i jednoczesna ich analiza podnosi poziom kompetencji studenta. Istnieje przy tym możliwość popełniania błędów i ukazywania ich konsekwencji w warunkach symulowanych.