Jak wygląda kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo?

Kierunki medyczne wymagają nie tylko gruntownego przygotowania teoretycznego. Równie ważny jest warsztat praktyczny, który jest zupełną podstawą do pełnienia tego rodzaju obowiązków służbowych w ochronie zdrowia.

Praktyczna nauka zawodu pielęgniarki i pielęgniarza

Jak już zostało wspomniane, trudno wyobrazić sobie naukę na kierunku pielęgniarstwo bez szeregu zajęć praktycznych. Ogromnym ułatwieniem w przyswajaniu wiedzy empirycznej są tzw. sale umiejętności pielęgniarskich. To tzw. przestrzeń symulacyjna, która do złudzenia przypomina pomieszczenie medyczne. Jest ona bowiem wyposażona w niezbędne sprzęty diagnostyczne jak np. aparat EKG, a także inne elementy powiązane z pielęgniarstwem – wózki inwalidzkie, łóżka specjalistyczne, lampy zabiegowe czy stanowisko do iniekcji.

Sala umiejętności pielęgniarskich umożliwia praktykowanie prowadzenia szerokiego zakresu czynności diagnostyczno-terapeutycznych. Dzięki temu student zyskuje niezbędne umiejętności, które w przyszłości wykorzysta w swoim zawodzie.

Jak wyglądają zajęcia na sali umiejętności praktycznych?

Tego rodzaju zajęcia są odpowiednio zaplanowane dzięki wykorzystaniu scenariuszy klinicznych przygotowanych przez medyków. Dzięki temu potencjał przestrzeni dydaktycznej jest maksymalnie wykorzystany, co przekłada się na korzyści studentów. Co istotne, kadra dydaktyczna dąży przede wszystkim do przekazania wiedzy praktycznej w taki sposób, aby przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze efektywnie wykorzystywali nabyte umiejętności.

Co więcej, przebieg poszczególnych zajęć może być modyfikowany. Wynika to z dynamicznie zmieniających się trendów epidemiologicznych oraz demograficznych. Najprościej mówiąc, kadra musi dbać o to, aby przekazywana wiedza była jak najbardziej aktualna.