Symulacje medyczne to sposób na wzrost bezpieczeństwa pacjentów

Symulacje medyczne to metoda edukacyjna, która okazuje się nie tylko bardzo przydatna w kształceniu przyszłych lekarze, ratowników medycznych, pielęgniarek czy położnych. Znajduje obecnie coraz szersze zastosowanie przy rozwijaniu umiejętności praktycznych, pozwalając na wierne odtworzenie realnych warunków i sytuacji klinicznych na podstawie przygotowanych scenariuszy. To szereg istotnych korzyści nie tylko dla osób uczących się, ale i dla ich przyszłych pacjentów.

Poprawa bezpieczeństwa pacjentów za sprawą symulacji medycznych

Głównymi zadaniami symulacji medycznych jest nie tylko edukacja, ale i poprawa bezpieczeństwa pacjentów. Proces kształcenia odbywa się z zastosowaniem profesjonalnego sprzętu medycznego oraz fantomów (osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia), które wiernie „udają” człowieka. Zaawansowane i coraz bardziej skomplikowane symulatory człowieka mogą realistycznie się „zachowywać”, wywołując w osobach uczących się rzeczywisty stres i potrzebę natychmiastowego działania. Celem jest jak najwierniejsza imitacja realnych okoliczności, jakie mogą zaistnieć w pracy personelu medycznego. Wszystko to po to, aby w przyszłości podczas pracy z prawdziwymi pacjentami pomoc niesiona była sprawnie, profesjonalnie i bezbłędnie.

Symulacja medyczna daje możliwość znacznie lepszego przygotowania do zawodu personelu medycznego, co ma niewątpliwy wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. Przekłada się to na lepsze wyniki leczenia oraz zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej. W ten sposób każdy student może sprawdzić swoje umiejętności podczas działań podejmowanych wobec pacjentów w różnym stanie zdrowia, co jest konieczne, by zostać wysoko wykwalifikowanym lekarzem, pielęgniarką, położną czy ratownikiem medycznym.