Symulacja medyczna w pielęgniarstwie

Wzrasta zainteresowanie i potrzeba wykorzystywania symulacji medycznych w kształceniu przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. System nauki oparty na klasycznych metodach, w których dominują wykłady i seminaria, staje się coraz mniej atrakcyjną formą przekazywania wiedzy. Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na umiejętności praktyczne i wykorzystywanie wiedzy w sytuacjach jak najwierniej odpowiadających rzeczywistości. Właśnie dlatego symulacje medyczne są najskuteczniejszą, a jednocześnie najbezpieczniejszą obecnie formą edukacji w pielęgniarstwie.

Znaczenie symulacji medycznej w kształceniu pielęgniarek i pielęgniarzy

Symulacje medyczne umożliwiają studentom zdobywanie praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem na podstawie realnych scenariuszy sytuacji, w których mogą się znaleźć, pracując w pielęgniarstwie. Realizowane są aktywne i realne strategie, które wymagają od uczestników skupienia się na praktycznym działaniu. To trening prowadzony w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.

Symulacja to metoda nauczania, która obecnie zyskuje coraz większe znaczenie w procesie kształcenia przyszłych pracowników związanych ze służbą zdrowia. W ramach tych metod wykorzystuje się sprzęt edukacyjny, składający się od prostych trenażerów do nauki pojedynczych zadań, aż po zaawansowane symulatory pacjenta, które wiernie naśladują człowieka i jego parametry. Ta technika stwarza też realne sytuacje i otoczenie pozwalające doświadczyć imitacji realnych zdarzeń i emocji. W ten sposób symulowane są warunki, jakie mogą zaistnieć w prawdziwym życiu.

Sala umiejętności pielęgniarskich

Przykładem symulacji medycznych jest sala umiejętności pielęgniarskich, która może być wykorzystywana w nauczaniu przedmiotów na każdym szczeblu edukacji medycznej. Zaaranżowana przestrzeń symulacyjna pozwala na kształcenie umiejętności praktycznych, a także rozwój w zakresie komunikacji, co jest równie ważne w pracy w dziedzinie pielęgniarstwa.

Sala umiejętności pielęgniarskich jest wyposażona w nowoczesny sprzęt. W jego skład wchodzi bardzo wiele rozmaitych elementów, w tym m.in.: zaawansowane fantomy pielęgnacyjne pacjenta starszego i pacjenta dorosłego, stanowisko do iniekcji, aparat EKG,

zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej, wózek transportowy, zestaw do nauki przemieszczania pacjentów, zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów, zestaw drobnego sprzętu medycznego, łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi. Umożliwia naukę i ćwiczenie prowadzenia pełnego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Znajduje zastosowanie zarówno na pierwszych latach studiów pielęgniarskich, jak i podczas szkoleń podyplomowych.