Znaczenie kompetencji miękkich w zawodzie pielęgniarki

Zawód pielęgniarki znany jest od dawien dawna. Nie jest tajemnicą, jak ważna i potrzebna okazuje się ta profesja. Co więcej, aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki, trzeba wcześniej zdobyć stosowne wykształcenie. To wymagająca droga, jednak dla osób z powołaniem z pewnością jest jednocześnie przyjemna i satysfakcjonująca. Jak myślisz, czy kompetencje miękkie mają znaczenie w tym zawodzie?

Jaka powinna być pielęgniarka?

Prekursorką pielęgniarstwa była niejaka Florence Nightingale, która w 1860 roku założyła pierwszą szkołę kształtującą w tym kierunku. To właśnie z jej ust padły słynne słowa, iż pielęgniarką może być tylko dobry człowiek. W tym stwierdzeniu jest dużo prawdy, gdyż osoba wykonująca ten zawód bez wątpienia musi posiadać kilka kluczowych kompetencji miękkich.

Nowoczesne kształcenie pielęgniarek to zupełna podstawa do zdobycia niezbędnych kwalifikacji. Nie mniej istotne są cechy charakteru danej kandydatki. Nie ulega wątpliwości, że pielęgniarka musi wykazywać się przede wszystkim empatią. Sprawowanie opieki medycznej nad pacjentem wymaga również pewnego rodzaju troski oraz zrozumienia. Trzeba mieć na uwadze, że dużą rolę odgrywa także umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Asystowanie lekarzom podczas zabiegów czy operacji może wywoływać bowiem wiele skrajnych emocji.

Warto wspomnieć także o tym, że wykonywanie zawodu pielęgniarki może być niekiedy dużym obciążeniem psychicznym. Codzienne obcowanie z chorobami, śmiercią oraz ludzkimi nieszczęściami wymaga nie lada odporności i zdystansowania. W tym kontekście należy zaznaczyć, że duże znaczenie ma również umiejętność dobrej komunikacji z rodzinami pacjentów.

Pozostając w temacie komunikacji, nie należy zapominać, że pielęgniarki najczęściej pracują w zespołach. W związku z tym ważne jest to, aby kandydatka potrafiła efektywnie pracować w grupie, na bieżąco rozwiązywać potencjalne konflikty, a  także dobrze organizować swoją własną pracę.