Uniwersytety coraz częściej inwestują w sale z symulatorem medycznym

Symulacja w edukacji medycznej odgrywa bardzo istotne znacznie. Dynamiczny rozwój technik symulacyjnych na uczelniach wyższych otwiera nowy rozdział w kształceniu przyszłych studentów nie tylko w zakresie zdobywania praktyczne umiejętności techniczne, ale również panowania nad stresem w sytuacjach wymagających krytycznego myślenia. Coraz więcej uniwersytetów w Polsce inwestuje więc w sale z symulatorem medycznym.

Praktyczne wsparcie

Kształcenie na kierunkach medycznych oraz wielu innych kierunkach w zakresie nauk o zdrowiu i bezpośrednio związanych z medycyną wymaga nie tylko przekazywania szerokiej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim umiejętności, czyli prawidłowego wykonywania czynności (procedur) oraz kompetencji społecznych — postawy studenta i umiejętności współpracy zespołowej. Jest to podstawa zdobywania niezbędnych umiejętności zawodowych, gdyż podmiotem oddziaływania studentów będzie pacjent, a więc drugi człowiek, którego zdrowie i życie ma wartość nadrzędną. W procesie kształcenia punktem wyjścia jest więc wiedza, jednak celem — umiejętności i kompetencje na najwyższym poziomie.

Sale z symulatorem medycznym umożliwiają naukę praktycznych umiejętności w sposób najbardziej wszechstronny i zbliżony do realiów. Symulacja to jedna z technik edukacyjnych, która najlepiej zastępuje lub wzmacnia rzeczywiste przeżycia poprzez ukierunkowane doświadczenia, które odpowiadają istotnym aspektom rzeczywistości w sposób całkowicie interaktywny. Stwarza sytuacje i otoczenie, które pozwala studentom przeżyć odpowiednik prawdziwego zdarzenia w celu ćwiczenia, uczenia się, testowania lub uzyskania zrozumienia dla określonych procedur.

Jak wyglądają sale symulacji?

Symulacja najczęściej kojarzona jest ze szkoleniem wykorzystującym manekiny podczas kursów podstawowych (BLS) i zaawansowanych (ALS) czynności ratujących życie. Oczywiście sale symulacji BLS i ALS to podstawa stanowiąca niezwykle ważny element edukacyjny, jednak w tej dziedzinie wykorzystuje się wiele różnych technik szkoleniowych. Doskonałym tego przykładem jest oferta sal symulacji zapewniana przez naszą firmę. Oprócz wspomnianych wcześniej sal zapewniamy również m.in.:

  • sale opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności wyposażone w wysokiej jakości symulatory, zestawy drobnego sprzętu medycznego oraz zestawy pełnego wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.
  • sale umiejętności pielęgniarskich umożliwiające naukę umiejętności pielęgniarskich, higienicznych i związanych z właściwym przemieszczaniem pacjentów.
  • sale umiejętności technicznych umożliwiające naukę cewnikowania, zabezpieczania dróg oddechowych, wykonywania iniekcji, dostępu naczyniowego i doszpikowego, konikotomii oraz innych podobnych kompetencji.

Oprócz tego zapewniamy pomieszczenia kontrolne, czyli sterownie, które umożliwiają osobom prowadzącym sesje symulacyjne nadzorowanie działania symulatora oraz systemu audio-video. Dostępne są też sale egzaminacyjna OSCE przeznaczone do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji z rodziną pacjenta oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE metodą symulacji medycznych, których celem jest przeniesienie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej do rzeczywistych sytuacji.