Jakie scenariusze można ćwiczyć w trakcie symulacji medycznych?

Zajęcia z zakresu symulacji medycznych odbywają się na podstawie scenariusza symulacji z zastosowaniem odpowiednio dobranych symulatorów. Studenci zdobywają umiejętności z zakresu opieki nad pacjentem, omawiają szczegóły postępowania i wyciągają wnioski edukacyjne. W ten sposób można wykorzystać teoretyczną wiedzę w praktyce. Symulatory pacjenta wiernie naśladują człowieka i jego parametry. Pozwalają na ćwiczenie różnorodnych scenariuszy, co ma na celu edukację medyczną i poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Jest to również okazja do użycia prawdziwego sprzętu medycznego w warunkach symulowanych oraz możliwość ćwiczenia nawet najbardziej nietypowych czy inwazyjnych procedur.

Ćwiczenia w salach symulacji

Sale symulacji są kompleksowo wyposażone w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny i medyczny, a występujące w nich warunki pozwalają na szczegółowe odwzorowanie różnych scenariuszy. Sale symulacji BLS imitują warunki kliniczne, dzięki czemu studenci mogą zdobywać praktyczne umiejętności techniczne, uczą się krytycznego myślenia i panowania nad stresem podczas trudnych sytuacji. W tego typu salach oprócz fantomów osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia dostępny jest też defibrylator automatyczny-treningowy AED oraz zestaw sprzętu medycznego. Realizowane w nich szkolenia dotyczą zarówno udzielania pierwszej pomocy dorosłym i dzieciom, jak i rozpoznania zatrzymania krążenia u pacjentów czy przeprowadzania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Studenci uczą się w nich również korzystania z defibrylatora automatycznego AED oraz pozostałych urządzeń medycznych. W salach symulacji BLS można realizować różne scenariusze kliniczne, które w sposób wierny imitują specjalistyczny sprzęt, pozwalają na odczytywanie parametrów życiowych i ukazują różne reakcje na poszczególne bodźce.

Sala symulacji ALS, w której dostępne są zaawansowane fantomy, a także plecak ratowniczy, defibrylator i zestaw drobnego sprzętu medycznego, pozwalają na ćwiczenie scenariuszy z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wyposażone są w nowoczesne urządzenia przeznaczone do sterowania za pomocą komputera. Fantomy wykonano w taki sposób, aby jak najbardziej przypominać prawdziwego człowieka. Za sprawą zdalnego sterowania mogą reagować na poszczególne bodźce, a ich parametry życiowe odczytywane są na specjalnych urządzeniach. Wszystko to pozwala na idealne odtworzenie realizmu scenariusza klinicznego i podjęcie stosownych działań mających na celu ratowanie ludzkiego życia.

Jakie są najważniejsze korzyści wynikające z symulacji medycznych?

Najważniejszą korzyścią z ćwiczeń symulacyjnych jest możliwość praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i kształtowanie różnorodnych umiejętności związanych zarówno z diagnostyką, jak i udzielaniem pomocy pacjentowi oraz korzystania ze sprzętu medycznego. W ten sposób w warunkach symulowanych studenci mogą skonfrontować się z nawet najbardziej nietypowymi procedurami i użyć prawdziwego sprzętu medycznego. Możliwość ciągłego powtarzania praktycznych umiejętności, ich ocena i późniejsza analiza to najlepszy sposób, aby podnosić precyzję wykonywanych czynności. Dzięki temu można dokładnie ukazać błędy oraz przeanalizować ich konsekwencje w warunkach symulowanych. Symulacje medyczne to najlepsza metoda, aby tworzyć wiele różnych scenariuszy szkoleniowych, które są bardzo zbliżone do sytuacji rzeczywistych.