Co znajduje się w sali umiejętności technicznych?

Sala umiejętności technicznych to wyspecjalizowana przestrzeń dydaktyczna, której wyposażenie umożliwia symulacje medyczne ukierunkowane na podwyższenie kompetencji praktycznych uczących się osób, głównie studentów pielęgniarstwa czy ratownictwa medycznego. Co znajduje się w sali umiejętności technicznych? Jakie kompetencje są w niej kształcone? Dowiesz się w dalszej części naszego wpisu.

Jaki sprzęt znajduje się w sali umiejętności technicznych?

Sala umiejętności technicznych wyposażona jest w specjalistyczne trenażery — proste i zaawansowane — umożliwiające kształcenie na różnych poziomach edukacji. W ten sposób osoby uczące się mogą zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Przestrzeń symulacyjna pozwala na odtworzenie autentycznych i przykładowych scenariuszy klinicznych.

W sali umiejętności technicznych znajduje się taki sprzęt jak:

  • model pielęgnacji ran,
  • model pielęgnacji ran odleżynowych,
  • model do zakładania zgłębnika,
  • model pielęgnacji stomii,
  • zestaw drobnego sprzętu medycznego,
  • fantomy wcześniaka i noworodka do nauki dostępu naczyniowego i pielęgnacji.

Poszczególne elementy wyposażenia sali umiejętności technicznych umożliwiają naukę cewnikowania pęcherza, wykonywania iniekcji domięśniowych i śródskórnych, zabezpieczania dróg oddechowych, dostępu naczyniowego i doszpikowego, konikotomii, badania gruczołu piersiowego, a także wielu innych podobnych kompetencji. Przestrzeń dydaktyczna pozwala też na przeprowadzanie symulacji laparoskopii. Specjalne trenażery nadają się do nauki zabezpieczania dróg oddechowych nie tylko o dorosłych, ale również dzieci i niemowląt.

Znaczenie sali umiejętności technicznych dla procesu edukacji

Symulacje medyczne odgrywają obecnie bardzo ważną rolę w procesie kształcenia w zakresie pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i szeroko pojętej medycyny. Każda taka sala jest zaadaptowana i przystosowana do ćwiczenia konkretnych kompetencji, zapewniając przy tym odpowiedni poziom realizmu scenariuszy klinicznych. Dzięki temu przyszły personel medyczny może jeszcze lepiej szkolić swoje umiejętności praktyczne i wcielać wiedzę teoretyczną w życie.