Jak powinna być wyposażona sala do symulacji medycznych?

Kształcenie lekarzy, pielęgniarek, położonych, ratowników medycznych, kardiologów oraz innych osób, od których będzie zależało zdrowie i życie pacjentów, jest bardzo ważne. Żeby dobrze przygotować się do przyszłego zawodu, trzeba przyswoić zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. W nabyciu tej drugiej skutecznie pomaga sala do symulacji medycznych. Czym ona jest i dlaczego odgrywa tak istotną rolę?

Wyposażenie sali do symulacji medycznych

Sala symulacji medycznej musi być przygotowana w taki sposób, aby umożliwiała doskonalenie zawodowe na każdym etapie i pozwoliła na weryfikację nabytych umiejętności. Niezbędne jest stworzenie środowiska, w którym znajdzie się osoba potrzebująca pomocy, więc warunki nie mogą odbiegać od tych rzeczywistych. Tego typu sale są również podzielone m.in. na oddział ratunkowy, intensywną terapię, blok operacyjny, terapię dziecięcą czy też pracownię umiejętności pielęgniarskich. W zależności od tego, co ma symulować przestrzeń ćwiczeniowa, poszczególne wyposażenie będzie się od siebie różnić. 

Na sali symulacji medycznej musi znajdować się:

  • zaawansowany fantom osoby dorosłej, dziecka lub niemowlęcia, 
  • zestaw drobnego sprzętu medycznego, czyli podstawowe narzędzia chirurgiczne, worek samorozprężalny, podgrzewacz płynów infuzyjnych i rolkowy system przekładania chorych,
  • plecak ratowniczy,
  • defibrylator.


Sala ćwiczeniowa musi pozwolić na przeprowadzenie wszystkich sekwencji związanych z resuscytacją krążeniowo-oddechową oraz sprawdzenie swoich umiejętności w przypadku wystąpienia u pacjenta migotania komór serca czy braku tętna. W zależności od charakteru sali może być ona wyposażona w stół operacyjny, kardiomonitor, pompę infuzyjną, respirator, lampę zabiegową oraz stanowisko sterowania. Ważny jest też aparat EGK, wózek transportowo-zabiegowy, a nierzadko również zestaw mebli medycznych, wyposażenia biurowego oraz sanitarnego i higienicznego.