Na czym polegają symulacje ALS?

Advanced Life Support, w skrócie ALS, to zaawansowane zabiegi resuscytacyjne przeprowadzane na pacjentach, u których stwierdzono nagłe zatrzymanie krążenia. W trakcie edukacji nowych lekarzy i pielęgniarek konieczne jest nabycie praktycznych umiejętności z tej dziedziny. Symulacje medyczne dają możliwość przeprowadzenia takich ćwiczeń w kontrolowanych warunkach, wiernie odwzorowujących rzeczywistość na szpitalnej sali. Symulacje ALS to jedne z najważniejszych szkoleń dla personelu medycznego, ponieważ umożliwiają praktyczną naukę procedur ratujących życie i wyrabiają właściwe nawyki i odruchy, niezbędne do sprawnego przeprowadzania resuscytacji.

Gdzie przeprowadza się symulacje ALS?

Symulacje ALS dające najwięcej korzyści edukacyjnych powinny się odbywać w specjalnych salach, imitujących pomieszczenia szpitalne. Aby znaleźć takie miejsce, najlepiej skontaktować się z okolicznym centrum symulacji medycznych. W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w Kutnie na szkolący się personel medyczny czekają świetnie wyposażone sale do różnych rodzajów symulacji.
W sali do symulacji ALS znajdują się specjalistyczne fantomy, które bardzo realistycznie imitują różne stany organizmu. Jest tam także całe wyposażenie niezbędne do zabiegów resuscytacyjnych, takie samo jak w prawdziwych salach szpitalnych. Osoby biorące udział w symulacji mogą korzystać ze sprzętu ratowniczego, defibrylatora czy aparatury do EKG.

Jak przebiega symulacja ALS?

Symulacje ALS odbywają się według zaplanowanych wcześniej scenariuszy. Fantom udający pacjenta można zaprogramować tak, aby miał określone zespoły objawów i reagował na działania medyków jak prawdziwy ludzki organizm. Dzięki temu szkolący się lekarze i pielęgniarki mogą w praktyce przećwiczyć swoje umiejętności bez obaw o skrzywdzenie żywego pacjenta, gdyby coś poszło nie tak. Na fantomie można ćwiczyć różne inwazyjne zabiegi i nabierać wprawy, aby w przyszłości wykonywać te czynności szybko, sprawnie i bezpiecznie.