Jaką rolę w kształceniu młodych lekarzy odgrywają symulacje medyczne?

Symulacje medyczne odgrywają współcześnie bardzo ważną rolę w procesie kształcenia lekarzy. W celach edukacyjnych wykorzystywane są różnorodne sprzęty, w tym proste trenażery, pozwalające na naukę pojedynczych zadań, jak i zaawansowane symulatory pacjenta, które wiernie naśladują organizm człowieka wraz z jego parametrami. Ich głównym celem jest edukacja i zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów.

Znaczenie symulacji w edukacji medycznej

Symulacja medyczna daje więcej możliwości z zakresu praktycznego przygotowania personelu medycznego do wykonywania obowiązków zawodowych w przyszłości. Pozwala na zdobywanie specjalistycznych umiejętności w krótszym czasie niż tradycyjna edukacja. Poprzez zastosowanie prawdziwego sprzętu w warunkach symulowanych odbywają się ćwiczenia procedur inwazyjnych, co byłoby bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe podczas standardowych zajęć czy praktyk. Wpływa to na zwiększenie kontroli precyzji wykonywanych czynności oraz umożliwia ukazanie popełnianych błędów i ich konsekwencji.

Symulacje medyczne są bardzo ważne również ze względu na fakt, że pozwalają uniknąć różnorodnych zagrożeń nie tylko dla osób uczących się, ale przede wszystkim pacjentów. Młodzi lekarze mogą w pełni skupić się na wykonywanych zadaniach, analizować je i oceniać, bez niepożądanych zakłóceń, jakie mogą pojawić się w szpitalu bądź przychodni. Te same ćwiczenia mogą być wykonywane wielokrotnie, co oznacza wyższą standaryzację kształcenia. Młodzi lekarze mają też szansę pracować przy rzadkich i skomplikowanych sytuacjach klinicznych.

Sale symulacji: BSL i ASL

W naszej ofercie dostępne są dwa warianty sal symulacji:

  • sala symulacji BSL,
  • sala symulacji ASL.

Sala symulacji BSL (ang. Basic Life Support) wyposażona jest w sprzęt niezbędny do ćwiczeń z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Sala symulacji ASL (ang. Advanced Life Support) to przestrzeń do kształcenia zaawansowanych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Znajdują się w niej zaawansowane sprzęty, takie jak m.in. fantom ALS osoby dorosłej, fantom PALS dziecka, fantom PALS niemowlęcia, plecak ratowniczy, defibrylator, zestaw drobnego sprzętu medycznego.