Nowoczesne metody podnoszenia kompetencji dla pielęgniarek. Cele i wyzwania

Opieka pielęgniarska jest jednym z ważniejszych etapów procesu leczenia, a bez niej nie ma możliwości przeprowadzania wielu procedur pozwalających na ratowanie zdrowia i życia pacjentów. Podnoszenie kompetencji osób przygotowujących się do wykonywania zawodu pozwala na ciągłe udoskonalania standardów i wprowadzanie nowych rozwiązań zwiększających szanse powodzenia stosowanych terapii oraz komfort pacjentów. Jednymi z najnowocześniejszych metod dydaktycznych są symulacje medyczne. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co przynosi ich wykorzystywanie oraz zobaczmy, w jakich obszarach sprawdzają się najlepiej.

Dlaczego warto korzystać z symulacji medycznych?

Kształcenie wszystkich osób, które mają funkcjonować w ochronie zdrowia, musi w możliwie najpełniejszy sposób łączyć zdobywanie wiedzy teoretycznej z jej zastosowaniem praktycznym. Oba obszary uzupełniają się wzajemnie, a dobre efekty można uzyskać tylko wówczas, gdy w obu osiąga się odpowiednio wysoki poziom. W przypadku medycyny proces ćwiczenia umiejętności praktycznych jest szczególnie trudny, ponieważ nie może się wiązać ani z narażeniem pacjenta na najmniejsze niebezpieczeństwo pogorszenia stanu zdrowia czy niewłaściwego działania stosowanej terapii, ani z odczuwanym przez niego dyskomfortem. Znakomitym sposobem na radzenie sobie z tymi ograniczeniami, przy zachowaniu właściwej dynamiki kształcenia będzie korzystanie z symulacji medycznych, które odtwarzają rzeczywiste warunki, w jakich odbywa się praca pielęgniarki, tworząc realistycznie wyglądającą, lecz bezpieczną przestrzeń do nauki.

Co daje wykorzystywanie symulacji medycznych?

Symulacje medyczne mogą być wykonywane dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, który wiernie pokazuje reakcje organizmu lub zdarzające się w rzeczywistości sytuacje kliniczne, ucząc właściwych technik postępowania i sygnalizując popełniane błędy. Bardzo duże znaczenie ma także możliwość rejestrowania i odtwarzania poszczególnych zachowań, co ułatwia analizę popełnianych błędów i wyciąganie z nich wniosków w kolejnych próbach. Wśród obszarów, które mogą być w ten sposób efektywnie rozwijane, znajdują się m.in. umiejętności wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich, umiejętności techniczne czy resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz udzielanie pierwszej pomocy.