Korzyści wynikające z przeprowadzania symulacji medycznych

Przygotowanie zawodowe osób, które mają wykonywać zawody medyczne, powinno dawać nie tylko wiedzę co do stosowanych procedur i metod postępowania, ale także możliwość praktycznego przeprowadzania działań niezbędnych podczas pracy w rzeczywistych warunkach. Nauka praktyczna jest jednak nieco utrudniona ze względu na konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjentom. Znakomitym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji wykorzystywanie symulacji medycznych, które dają podobne rezultaty, a jednocześnie nie wiążą się z żadnymi zagrożeniami. Przekonajmy się, co daje prowadzenie symulacji medycznych i gdzie jest stosowane.

Co wiąże się z prowadzeniem symulacji medycznych i co one dają?

Proces symulacji medycznych pozwala na odtworzenie rzeczywistych warunków, w jakich wykonuje się określone procedury medyczne. Dotyczy to nie tylko korzystania z identycznego sprzętu, ale także używania urządzeń, które są w stanie pokazywać rezultaty wykonywanych działań, reagując tak, jak zachowałby się w konkretnej sytuacji organizm pacjenta. Dzięki systemom elektronicznym i odpowiedniemu oprogramowaniu przebieg poszczególnych czynności może zostać zarejestrowany, a następnie poddany dokładnej analizie. Branie udziału w symulacjach medycznych jest szansą na rozwój poszczególnych kompetencji, ale też na uzyskanie potrzebnej pewności siebie ułatwiającej późniejsze wykonywanie zadań w stresie i pod presją czasu. Zaletą stosowania symulacji jest podniesienie standardów wyszkolenia personelu, skrócenie czasu potrzebnego na opanowanie ćwiczonych umiejętności, a także zmniejszenie kosztów nauki.

Co można ćwiczyć dzięki symulacjom medycznym?

Symulacje medyczne pomagają w nabywaniu podstawowych umiejętności pielęgniarskich, w tym w praktycznym zapoznawaniu się z używanym najczęściej sprzętem. Pozwalają też na uczenie się niezbędnych umiejętności technicznych – np. wkłuć, pielęgnacji ran czy cewnikowania. Umożliwiają również doskonalenie sprawności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy zarówno na poziomie podstawowym BLS (Basic Life Support), jak i zaawansowanym ALS (Advanced Life Support). Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu możliwe jest też sprawdzanie się w sytuacji egzaminacyjnej w sali OSCE, identycznej, jak w czasie egzaminu dyplomowego.