Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych w Kutnie

Najważniejszą misją Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych jest zapewnienie doskonałej jakości kształcenia praktycznego osób studiujących pielęgniarstwo. Zostało ono stworzone w celu realizacji założeń projektu zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, aby poprawić jakość innowacyjnego kształcenia przyszłego personelu medycznego. Beneficjentem tego projektu jest Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

 

Nowoczesny program rozwojowy

Nasz nowoczesny program rozwojowy jest odpowiedzią na zmniejszające się zasoby kadrowe w zakresie profesjonalnej opieki medycznej nad pacjentem. Dzięki symulacjom medycznym, odbywającym się na siedmiu salach dydaktycznych, pragniemy wykształcić nowe pokolenie pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy zagwarantują pacjentom należyty poziom bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej. Wszystkie sale przygotowane zostały do ćwiczeń konkretnych umiejętności w różnych okolicznościach, aby studenci mogli poznać realizm scenariusza klinicznego i w pełni przygotować się do pracy w zawodzie. Za sprawą sali symulacji BLS i pozostałych pomieszczeń dydaktycznych pragniemy przekształcić zdobytą na studiach pielęgniarskich wiedzę w umiejętności techniczne.

 

Siedem sal symulacyjnych

Doskonałe wyposażenie siedmiu sali symulacyjnych w CSM pozwala na lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej do rosnących wymagań i oczekiwań rynku, otoczenia i dynamicznie rozwijających się standardów opieki. Zaawansowane urządzenia dodatkowo umożliwiają studentom uczenie się technik medycyny w ściśle określonych warunkach, co pozwoli na rozwój umiejętności interpersonalnych i przystosowanie się do sytuacji, w której zagrożone jest ludzkie życie. Przestrzenie takie jak sala symulacji ALS czy sala umiejętności pielęgniarskich gwarantują skutecznie zwiększenie kompetencji i kwalifikacji studentów kierunku pielęgniarstwo.

Wyszkolona kadra dydaktyczna

Korzystająca z nowoczesnego zaplecza technologicznego wyszkolona kadra dydaktyczna przygotuje przyszły personel medyczny do zajęć klinicznych, poprzez realizację rozmaitych scenariuszy praktycznych. Efektem kształcenia w Centrum Symulacji Medycznych jest także wzrost analitycznego myślenia osób uczących się, zwłaszcza w trakcie podejmowania ważnych decyzji pod presją czasu. Dodatkowym atutem jest możliwość dostosowania rodzaju szkolenia do poziomu umiejętności studenta.

Rozwój kompetencji miękkich

Wszystkie pomieszczenia umożliwiają integrację osób uczących się, które mogą liczyć na pomoc i wskazówki ze strony kadry dydaktycznej. Ważnym rezultatem ćwiczeń jest także zwiększenie kompetencji miękkich, związanych z poziomem współpracy w zespole czy komunikacji z pacjentem bądź jego najbliższą rodziną. Umiejętność porozumiewania się ze współpracownikami oraz pacjentami znacznie usprawnia procesy leczenia i pozwala na szybsze podejmowanie decyzji. Bardzo ważne jest, aby studenci rozpoczęli naukę odpowiedniej komunikacji jeszcze przed podjęciem pracy w zawodzie.