Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych w Kutnie

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej jest beneficjentem projektu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, służącego poprawie jakości innowacyjnego kształcenia, sfinansowanego dzięki środkom Unii Europejskiej. Aby zrealizować założenia projektu, zostało stworzone Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych w Kutnie, którego najważniejszą misją jest zapewnienie doskonałej jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo. Program rozwojowy jest odpowiedzią na zmniejszające się zasoby kadrowe w zakresie profesjonalnej opieki medycznej nad pacjentem. Dzięki symulacjom medycznym, odbywającym się na siedmiu salach dydaktycznych, pragniemy wykształcić nowe pokolenie pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy zagwarantują pacjentom należyty poziom bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej. Za sprawą sali symulacji BLS i pozostałych pomieszczeń dydaktycznych pragniemy wykorzystać innowacyjne metody do przygotowania przyszłego personelu medycznego do wymagającej pracy w zawodzie pielęgniarskich.

Siedem sal symulacyjnych

Doskonałe wyposażenie siedmiu sali symulacyjnych w CSM pozwoli na lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie do rosnących wymagań i oczekiwań rynku, otoczenia i dynamicznie rozwijających się standardów opieki. Przestrzenie takie jak sala symulacji ALS czy sala umiejętności pielęgniarskich gwarantują skutecznie zwiększenie kompetencji i kwalifikacji studentów kierunku pielęgniarstwo. Wyszkolona kadra – korzystająca z nowoczesnego zaplecza technologicznego – przygotuje przyszły personel medyczny do zajęć klinicznych, realizując rozmaite scenariusze praktyczne. Efektem kształcenia w Centrum Symulacji Medycznych jest także wzrost analitycznego myślenia studentów, zwłaszcza w trakcie podejmowania ważnych decyzji pod presją czasu. Wszystkie pomieszczenia umożliwiają integrację osób uczących się, które mogą liczyć na pomoc i wskazówki ze strony kadry dydaktycznej. Ważnym rezultatem ćwiczeń jest także zwiększenie kompetencji miękkich, związanych z poziomem współpracy w zespole czy komunikacji z pacjentem bądź jego najbliższą rodziną.